Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/sites/www.posmanager.nl/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Terms of use | POSManager
088-1117888 info@posmanager.nl

Terms of use

POSManager biedt u deze website (www.posmanager.nl) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder “informatie” verstaat POSManager alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid
POSManager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. POSManager heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat POSManager de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
POSManager noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik
Deze website is gemaakt om informatie te verschaffen over producten en diensten van POSManager. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren of commercieel te exploiteren.Gebruik en reproductie van fotomateriaal – in bijzonder het gebruik van het POSManager logo – zijn uitdrukkelijk verboden.De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan POSManager. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met POSManager.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. POSManager controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat POSManager de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen POSManager en de uitbaters van deze sites.
POSManager aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid inzake informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van POSManager verwijst.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die POSManager langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van POSManager. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan te verbeteren. Overeenkomstig de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daarvoor kunt u contact met POSManager opnemen via administratie@posmanager.nl