Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/sites/www.posmanager.nl/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Privacy Statement | POSManager
088-1117888 info@posmanager.nl

Privacy Statement

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van POSManager. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POSManager. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van POSManager op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door POSManager wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. POSManager behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is POSManager niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. POSManager sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van POSManager op internet.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan POSManager. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POSManager mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van POSManager tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POSManager is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.
POSManager respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.